Medewerker BudgetInZicht Kempen

CAW De Kempen
Reageren tot:
Sector:
Welzijn
Werkregime:
Deeltijds
Contract:
Vast
Provincie:
Antwerpen
Adres:
Hofkwartier 23, 2200 Herentals
Functie:
Begeleider

Beschrijving

Wie zijn wij?
CAW De Kempen is een Centrum Algemeen Welzijnswerk. Wij helpen mensen met persoonlijke, relationele of gezinsproblemen. Mensen die thuisloos zijn of die weinig sociale contacten hebben, kunnen ook naar het CAW komen. Wij bieden verder hulp aan mensen die dader of slachtoffer zijn van een misdrijf. Ons hulpaanbod is heel divers en richt zich zowel naar jongeren als naar volwassenen. Het CAW werkt voor heel het arrondissement Kempen. Budget In Zicht Kempen wil vanuit een preventieve insteek drie zaken realiseren:

 • zorgen dat mensen competent hun budget kunnen beheren,
 • dat mensen zich bewust zijn van de mogelijke gevaren van consumeren,
 • en minder snel in (complexe) schuldendossier terecht komen.

Hiervoor gebruiken we de juiste preventiestrategieën en doorbreken we het taboe dat bestaat over schuldenproblematiek. Budget In Zicht (BIZ) Kempen is één van de 11 samenwerkingsverbanden in Vlaanderen die werken rond schuldpreventie met CAW’s, OCMW’s en Verenigingen Waar Armen het Woord nemen. We zijn daarvoor op zoek naar een projectmedewerker. De huidige energiecrisis heeft een enorme impact op het budget en het welzijn van de burger. Financiële zorgen vertalen zich in mentaal onwelzijn en een verhoogd stressniveau met negatieve impact op het persoonlijk en relationeel welzijn van mensen en gezinnen. Bijgevolg besliste de Vlaamse overheid recent om de samenwerkingsverbanden schuldhulpverlening tijdelijk te versterken naar aanleiding van de huidige energiecrisis. De focus van de versterking ligt op volgende 3 opdrachten:

 • Brede sensibiliseringsacties;
 • Proactieve informatieverstrekking (waaronder vormingsaanbod);
 • Preventieve acties om te vermijden dat mensen te lang wachten om hulp te zoeken Als projectmedewerker ben je verantwoordelijk voor zowel het uitdenken als het inhoudelijk uitwerken, plannen en organiseren van bovenstaande opdrachten.

Wat doe je?

 • Je staat mee in voor de voorbereiding, uitvoering en evaluatie van de geplande acties binnen het samenwerkingsverband Budget In Zicht Kempen.
 • Je werkt actief mee aan de uitvoering van de drie bovenstaande opdrachten.
 • Je rolt regionale good practices verder uit en enthousiasmeert hierin betrokken partnerorganisaties m.b.t. de meerwaarde van ontwikkelde projecten, methodieken, tools, enz.
 • Je werkt actief mee aan de ontwikkeling van Vlaamse acties (Week van het geld, brochure, financiële opvoeding,..) en neemt deel aan visie- en werkgroepen op Vlaams niveau.
 • Je organiseert vormingen en infosessies die inspelen op lokale noden en behoeften van doelgroepen en partners. Bv. opleiding voor professionele budget- en schuldhulpverleners (i.s.m. SAM vzw).
 • Je verzorgt de communicatie rond BIZ Kempen door ondermeer de website up to date te houden, nieuwsbrieven te schrijven, artikels te publiceren etc.

Wie ben je?

 • Je beschikt minstens over een bachelordiploma in een menswetenschappelijke richting of kan aantonen dat je voldoende ervaring hebt.
 • Je krijgt energie van projectmatig, gestructureerd en resultaatgericht werken en weet hoe je een project impact kan laten hebben.
 • Je bent een netwerker, je kan verschillende partners samenbrengen en legt vlot contacten.
 • Je weet de nodige creativiteit aan de dag te brengen om inhoud over te brengen op maat van je lezerspubliek of via vormingen.
 • Je kan strategisch en beleidsmatig kijken en werken.
 • Je bent leergierig en neemt vlot nieuwe informatie en kennis op.
 • Je hebt bij voorkeur enige kennis van verschillende wetgevingen inzake schuldbemiddeling en collectieve schuldenregeling of toont grote interesse in het thema en bent bereid om deze kennis te verwerven.
 • Je doet geen cliënteelwerk, maar werkt actief samen met je netwerk.
 • Je hebt kennis van de sociale kaart in onze regio.
 • Je bent op korte termijn beschikbaar.

Wat mag je verwachten?

 • Een inhoudelijk afwisselende, uitdagende en maatschappelijk relevante job in een boeiende organisatie.
 • Wij bieden een overeenkomst voor minstens 50%, maximum 70% jobtime, afhankelijk van jouw voorkeur. Het betreft een overeenkomst voor plusminus een 2-tal jaar
 • Je wordt verloond volgens de geldende barema’s van PC319.01 (B1c). De bruto startwedde bedraagt 2899,75 euro per maand voor 100% jobtime zonder baremieke anciënniteit.
 • Wij stimuleren het gebruik van fiets en/of openbaar vervoer voor woon-werkverkeer en dienstverplaatsingen door o.a. een fietsvergoeding.
 • Je uitvalsbasis is in overleg te bepalen: Welzijnscampus Turnhout of Welzijnscampus Geel of CAW- huis Herentals samen met de mogelijkheid tot thuiswerk.
 • Startdatum is in overleg te bepalen, bij voorkeur zo snel mogelijk.

Hoe solliciteren

Zin om te werken bij een evoluerende organisatie die het welzijn van mensen wil bevorderen? Vul dan het invulformulier op deze website in.

 • We verwachten je kandidatuur ten laatste op zondag 11 juni 2023.
 • Uit de ontvangen kandidaturen maken we een preselectie.
 • Weerhouden kandidaten worden kort daarna uitgenodigd voor een sollicitatiegesprek.

Voor meer informatie over deze vacature kan je contact opnemen met Maxime Tilmont, maxime.tilmont@cawdekempen.be of 0492 27 37 76.

Wij selecteren op basis van kennis, ervaring en diversiteit. We streven naar samenstellingen in teams gebaseerd op de maatschappelijke realiteit en interculturaliteit.

Word lid van SOM

 • Vertegenwoordiging door een erkende werkgeversorganisatie
 • Consulteer gratis onze helpdesk
 • Geniet van advies en ondersteuning op maat
 • Zet mee in op sociaal ondernemerschap
twee mensen in gesprek