Medewerker inloopcentrum Turnhout

CAW De Kempen
Reageren tot:
Sector:
Welzijn
Werkregime:
Deeltijds
Contract:
Vast
Provincie:
Antwerpen
Adres:
Stationstraat 80, 2300 Turnhout
Functie:
Hulpverlener

Beschrijving

CAW De Kempen is een Centrum Algemeen Welzijnswerk. Wij helpen mensen met persoonlijke, relationele of gezinsproblemen. Mensen die thuisloos zijn of die weinig sociale contacten hebben, kunnen ook naar het CAW komen. Wij bieden verder hulp aan mensen die dader of slachtoffer zijn van een misdrijf. Ons hulpaanbod is heel divers en richt zich zowel naar jongeren als naar volwassenen. Het CAW werkt voor heel het arrondissement Kempen.

Het Inloopcentrum is een laagdrempelige ontmoetingsplek waar men zonder afspraak kan binnenspringen voor een tasje koffie, soep, een babbel, gezelschap… Het inloopcentrum richt zich naar iedereen maar in het bijzonder naar de meest kwetsbare doelgroep: mensen in armoede, dak- en thuislozen, mensen met verslaving en/of psychische problemen. We willen een plaats zijn waar onze bezoekers tot rust kunnen komen, gezien en gehoord worden zonder druk, zonder specifieke verwachtingen. We willen voor hen een plaats van betekenis zijn.

We bieden naast ontmoeting ook praktische dienstverlening : douche- en wasmogelijkheden, gebruik van de pc, telefoon, een kopie laten maken…. We luisteren naar het verhaal en de noden op maat van elke bezoeker. Afhankelijk van de vraag, de noden, leiden we warm toe of verwijzen we door naar de hulpverlening. Naast de vaste medewerker is er een intense samenwerking met een ploeg gemotiveerde en geëngageerde vrijwilligers. We zijn een alternatief aanbod naast de bestaande hulpverlening. Een inloopcentrum is een nuldelijns-opvang voor dat kwetsbaar doelpubliek dat zich niet altijd meer welkom voelt binnen de hulpverlening omdat het vertrouwen hierin vaak verloren is gegaan.

Via een inloopcentrum kunnen er opnieuw stappen gezet worden richting hulpverlening.

Wat doe je?

 • Je zorgt voor een warme welkom en kan een vertrouwensrelatie met de bezoekers opbouwen.

 • Je zorgt voor een vlotte organisatie van het aanbod. Je bewaakt hierbij de visie en de werkingsprincipes van het inloopcentrum.

 • Je zorgt voor een constructieve samenwerking met partners, en participeert in overleg met samenwerkingsorganisaties.

 • Je leidt bezoekers warm toe naar andere diensten, intern en extern.

 • Je doet het nodige voor screenen, onthalen en coachen nieuwe vrijwilligers en stagiaires.

 • Je zorgt voor apart structureel overleg met stagiaires, vrijwilligers en bezoekers .

 • Je zorgt voor het invullen van werkschema’s en de nodige administratie ondermeer rond vrijwilligers, stagiaires.

 • Je vormt een team met de medewerker Noor (werking voor anderstaligen). Inhoudelijk is er wederzijdse ondersteuning maar je springt indien nodig ook bij in elkaars werking.

 • Je signaleert tekorten en hiaten in de hulpverlening en zoekt mee naar oplossingsmogelijkheden. Je bent zo mede de stem voor de meest kwetsbare doelgroep.

Wie ben je?

 • Je komt op voor de meest kwetsbaren in onze maatschappij. Je komt op voor mensenrechten. Je hecht veel belang aan gelijkwaardigheid, kansen geven.

 • Je bent iemand die spontaan contact kan leggen en je hebt een groot inlevingsvermogen.

 • Je bouwt graag vertrouwen op, gelooft in de kracht van nabijheid en verbinding. Je gelooft in de Presentietheorie van Andries Baart.

 • Je bent een initiatiefnemer, een goede organisator en kan bovendien goed samenwerken.

 • Je gelooft in onze vrijwilligerswerking en de kracht van met hen samen te werken.

 • Je hebt enige kennis van problematieken als dak- en thuisloosheid, mensen in armoede, psychische en verslavingsproblemen.

 • Je bent creatief, open minded en een oplossingsgerichte denker in moeilijke situaties.

 • Je bent flexibel in je denken en doen, aangepast een de specifieke aard van een inloopcentrum.

 • Je weet om te gaan met onderlinge conflicten tussen bezoekers en kan situaties van agressie ondervangen.

Wat mag je verwachten?

 • Je komt terecht in een warme organisatie met een maatschappelijke meerwaarde.

 • Je kan mee vormgeven aan de mooie werking van het inloopcentrum.

 • Een contract van onbepaalde duur voor 50% waarbij voldoende aandacht wordt geschonken aan de work-life balance. De details van het uurrooster zijn in overleg te bepalen met directie.

 • Je wordt verloond volgens de geldende barema’s van PC319.01 (B1C). De bruto startwedde bedraagt 2899,75 euro per maand voor 100% jobtime zonder baremieke anciënniteit.

 • Wij stimuleren het gebruik van fiets en/of openbaar vervoer voor woon-werkverkeer en dienstverplaatsingen door o.a. een fietsvergoeding.

 • Je tewerkstellingsplaats is Stationstraat 80 in Turnhout

 • De datum van indiensttreding is in overleg te bepalen, bij voorkeur zo snel mogelijk.

Hoe solliciteren

Zin om te werken bij een evoluerende organisatie die het welzijn van mensen wil bevorderen?

Vul dan het invulformulier op deze website in.

 • We verwachten je kandidatuur ten laatste op zondag 26 maart 2023.

 • Uit de ontvangen kandidaturen maken we een preselectie.

 • Weerhouden kandidaten worden uitgenodigd een sollicitatiegesprek op donderdagvoormiddag 30 maart 2023.

 

Voor informatie over deze vacature kan je contact opnemen met directielid Jos Bortels via
jos.bortels@cawdekempen.be of 0478 32 95 73.

Bij vragen over de procedure kan je terecht bij personeelswerker Lies Lavrysen via lies.lavrysen@cawdekempen.be of 0493 09 68 44.

Wij selecteren op basis van kennis, ervaring en diversiteit. We streven naar samenstellingen in teams gebaseerd op de maatschappelijke realiteit en interculturaliteit.

Word lid van SOM

 • Vertegenwoordiging door een erkende werkgeversorganisatie
 • Consulteer gratis onze helpdesk
 • Geniet van advies en ondersteuning op maat
 • Zet mee in op sociaal ondernemerschap
Lid worden