Organisatie- ondersteuner gevangenis Turnhout

CAW De Kempen
Reageren tot:
Sector:
Welzijn
Werkregime:
Deeltijds
Contract:
Tijdelijk
Provincie:
Antwerpen
Adres:
Stationstraat 80, 2300 Turnhout
Functie:
Hulpverlener

Beschrijving

CAW De Kempen is een Centrum Algemeen Welzijnswerk. Wij helpen mensen met persoonlijke, relationele of gezinsproblemen. Mensen die thuisloos zijn of die weinig sociale contacten hebben, kunnen ook naar het CAW komen. Wij bieden verder hulp aan mensen die dader of slachtoffer zijn van een misdrijf. Ons hulpaanbod is heel divers en richt zich zowel naar jongeren als naar volwassenen. Het CAW werkt voor heel het arrondissement Kempen. 

Binnen dit arrondissement  bevinden zich meer dan 1/4e van de gedetineerden in Vlaamse gevangenissen, verspreid over 4 gevangenissen: Turnhout, Merksplas, Wortel en Hoogstraten.  Deze groep gedetineerden is zeer heterogeen qua detentietitel (veroordeelden, geïnterneerden, beklaagden). Je uitvalsbasis is de Welzijnscampus te Turnhout maar je voornaamste werkplek is de gevangenis van Turnhout. 

Samen met je collega-organisatieondersteuners (oo-ers) van de andere gevangenissen in onze regio vorm je een team. De opdracht van dit team bestaat eruit om activiteiten en projecten voor gedetineerden te organiseren. Als oo-er werk je vaak samen met andere diensten van justitie en partners van de Vlaamse Gemeenschap.

Wat doe je: Ondersteuningstaken

 • Je bent het aanspreekpunt in de gevangenis voor alle vragen over de hulp- en dienstverlening, zowel voor de gedetineerden als voor het gevangenispersoneel.
 • Je biedt praktische ondersteuning aan de organisaties die hulp- en dienstverlening aanbieden (zowel individueel als in groep) aan gedetineerden. Dit betreft onderstaande zaken:
  • onthaal en introductie in de gevangenis van nieuwe medewerkers,
  • zorgen voor de nodige praktische en technische werkfaciliteiten
  • methodische ondersteuning (infoverzameling, doelen stellen, rapporteren en evalueren)
 • Je detecteert noden en behoeften van de doelgroep op vlak van hulp-en dienstverlening via verschillende kanalen en verwerft hierdoor een goed inzicht in de vragen en verwachtingen van gedetineerden en hun naastbestaanden.
 • Vanuit deze noden en behoeften denk je mee na over mogelijk aanbod, dit in nauw overleg met de beleidscoördinator en afgestemd op het lokale actieplan.
 • Je maakt in nauwe samenwerking met de andere coördinatiefuncties binnen sport, cultuur en onderwijs de planning voor het groepsaanbod op.
 • In functie van de praktische organisatie van het aanbod stem je af met penitentiaire vereisten op
 • vlak van infrastructuur, regime, personeel en veiligheid.
 • Je zet in op de bekendmaking van het aanbod en op de rekrutering van deelnemers. Je stuur dit bij waar nodig.
 • Je evalueert het aanbod op een systematische manier en doet suggesties ter verbetering van het uitwerken van aanbod op maat van de doelgroep in jouw gevangenis.
 • Je rapporteert over de uitvoering van je opdracht aan de beleidscoördinator en je teamverantwoordelijke binnen het CAW.

Wat doe je : Netwerking

 • Je draagt bij aan de uitbouw en de ondersteuning van een netwerk van personen en voorzieningen die willen meewerken aan de hulp- en dienstverlening aan gedetineerden en hun naastbestaanden.
 • Je tracht hierbij duidelijk de link met de maatschappij te maken.
 • Je gaat actief op zoek naar nieuwe samenwerkingspartners binnen de domeinen welzijn,
 • gezondheid en herstel.
 • Dit doe je in nauwe samenwerking met de beleidscoördinator en afgestemd op het lokale actieplan.

Wie ben je?

 • Je kan je gedrag en aanpak aanpassen in functie van de situaties waarin je je bevindt en de personen waarmee je geconfronteerd wordt.
 • Door middel van een verbindende houding kan je vanuit verschillende belangen relaties aangaan, onderhouden en aanwenden om doelstellingen te realiseren.
 • Je neemt graag initiatief en legt proactief nieuwe contacten met mogelijke samenwerkingspartners om zo je netwerk te verbreden.
 • Je kan structuur in tijd, ruimte en prioriteit aanbrengen bij het aanpakken van situaties.
 • Je hebt eigen vervoer om tot aan de gevangenissen te geraken.
 • Je kan vlot binnen een team werken maar bent eveneens zelfstandig en stressbestendig.
 • Kerncompetenties als: integriteit, cliëntgericht, flexibiliteit, samenwerking, reflectievermogen. 
 • Functiespecifieke competenties als: plannen en organiseren, netwerken, resultaatgericht werken, mondelingen en schriftelijke communicatie. 
 • Waarden: authenticiteit, gelijkwaardigheid en respect, inlevingsvermogen. 

Wat mag je verwachten?

 • Je komt terecht in een enthousiast team en hebt de mogelijkheid om je talenten te ontplooien. 
 • Je hebt de mogelijkheid om daadwerkelijk verschil te maken in het dagelijkse leven van gedetineerden en hun directe omgeving. 
 • Je kan deelnemen aan interne vormingen. 
 • Wij bieden een overeenkomt van bepaalde duur tem 30/06/2024 aan 80% jobtime.  
 • Je wordt verloond volgens de geldende barema’s van PC 319.01 (B1C). Deze brutojaarwedde bedraagt 2.899,75 euro per maand voor 100 % jobtime en zonder baremieke anciënniteit. 
 • Wij stimuleren het gebruik van fiets en/of openbaar vervoer voor woon-werkverkeer en dienstverplaatsingen door o.a. een fietsvergoeding. 
 • Je tewerkstellingsplaats is Stationstraat 80 In Turnhout maar je kan je vlot verplaatsen naar de verschillende gevangenissen. 
 • De datum van indiensttreding is in overleg te bepalen, bij voorkeur op 6 november 2024. 

Hoe solliciteren

Zin om te werken bij een evoluerende organisatie die het welzijn van mensen wil bevorderen? Vul dan het invulformulier op deze website in.

 • We verwachten je kandidatuur ten laatste op zondag 8 oktober 2023. 
 • Uit de ontvangen kandidaturen maken we een preselectie.
 • Weerhouden kandidaten worden uitgenodigd voor een sollicitatiegesprek. 

Voor informatie over deze vacature kan je contact opnemen met teamverantwoordelijke David Soentjens via david.soentjens@cawdekempen.be / 0491 35 14 57. 

Voor vragen over de procedure kan je terecht bij personeelswerker Lies Lavrysen via lies.lavrysen@cawdekempen.be / 0493 09 68 44. 

Wij selecteren op basis van kennis, ervaring en diversiteit. We streven naar samenstellingen in teams gebaseerd op de maatschappelijke realiteit en interculturaliteit.

 

Word lid van SOM

 • Vertegenwoordiging door een erkende werkgeversorganisatie
 • Consulteer gratis onze helpdesk
 • Geniet van advies en ondersteuning op maat
 • Zet mee in op sociaal ondernemerschap
Lid worden