STRAATHOEKWERKER

Diogenes
Reageren tot:
Sector:
Wonen
Contract:
Tijdelijk
Provincie:
Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Adres:
10 Ninoofseplein, 1000 Brussel
Functie:
Begeleider

Beschrijving

Sinds 1995 steunt vzw DIOGENES straatbewoners in het Brusselse Gewest door een brug te slaan tussen de straat en de rest van de samenleving.

In de loop der jaren heeft de vereniging door middel van projecten en ervaringen haar deskundigheid ontwikkeld om straatbewoners in staat te stellen hun sociale banden te herstellen en, voor degenen die daarom vragen, een oplossing te vinden om de straat te verlaten.

Functiebeschrijving

De straathoekwerker van het project METRO-Verbindingen heeft tot taak straatbewoners en “metrobewoners” te begeleiden gedurende hun gehele traject in de marginaliteit, uitsluitend op hun leefterrein, met respect voor hun verzoeken, met als doel het creëren van sociale banden en het tot stand te brengen van sociale integratie en sociale rehabilitatie in een inclusieve, rechtvaardige en solidaire samenleving. 

Het is de bedoeling dat de ondersteuning alomvattend is in die zin dat zij betrekking heeft op alle aspecten van het leven van de betrokkene, met bijzondere aandacht voor de verschillende dimensies die raken aan het (over)leven in de verschillende semi-publieke ruimten, zoals op het MIVB-net en in de metro- of de treinstations.

De begeleiding begint al bij de situatie op straat en duurt zolang als nodig is.

In zijn acties die gericht zijn op het herstel van de persoon, mobiliseert de straathoekwerker de passende institutionele hulpbronnen, en dit in de zowel gespecialiseerde als algemene sektoren. Hij of zij zet hulp- en zorgnetwerken rond de persoon op, neemt eraan deel en/of coördineert deze. En waakt erover dat de persoon een centrale plaats krijgt.

De straathoekwerker van het METRO-Verbindingen project is betrokken bij de verschillende aanvullende werkgebieden van het project. Naast het straatwerk, namelijk:

 1. ondersteuning en bewustmaken van mensen die zich ophouden in de context van een metrobewoner;
 2. deelname aan ons aanbod van opleidingen/focusgroepen en het bijwonen van vergaderingen;
 3. bijdragen aan de inhoud van bewustmakingscampagnes;
 4. ondersteunen en bijdragen tot onderzoek naar de doelgroep.

De straathoekwerker van het project METRO-Verbindingen is ondergeschikt aan de directeur van DIOGENES en voert zijn/haar taken autonoom en in teamverband uit, onder rechtstreeks toezicht van deze laatste.

 

Uw missie en taken

 1. Tegenover straatbewoners et de “metrobewoners”:
 • Begeleiden van mensen in hun proces van rehabilitatie en hen helpen een antwoord te vinden op hun vragen en behoeften.
 • Helpen bij het creëren van een zorgnetwerk rond de persoon, met respect voor zijn wensen en binnen het kader van het beroepsgeheim.
 • Werken aan de verbetering van de levenskwaliteit van de metrobewoners, zelfs als er geen vraag naar is vastgesteld.
 • Het plaatselijke netwerk van de betrokkene (MIVB-agenten, winkeliers, metro gebruikers, enz.) bij de interventies betrekken om het gevoel van eigenwaarde en de motivatie van de betrokkene te verbeteren.
 • Netwerken en het organiseren van zorgoverleg met de betrokken metrobewoner.
 • Contact maken met de "metrobewoners" en vertrouwensrelaties ontwikkelen.
 • Een relatie opbouwen en onderhouden.
 • Straatbewoners een onvoorwaardelijk luisterend oor en steun bieden, met respect voor hun manier van leven en hun waarden.
 • Situaties analyseren en integratietrajecten plannen.
 • (Her)motiveren en een dynamiek van verandering tot stand brengen die rekening houdt met hun verlangens en behoeften, hun verhouding tot de tijd, hun ritme en hun verwachtingen.
 • Straatbewoners informeren over hun rechten, plichten en de bestaande diensten.
 • De straatbewoners in staat stellen zo goed mogelijk gebruik te maken van de bestaande diensten om hun levensomstandigheden, hun gezondheid, hun psychologische toestand, hun sociale en administratieve situatie en hun sociale relaties te verbeteren.
 • Ervoor zorgen dat deze mensen zich kunnen oriënteren op de diensten die het best zijn aangepast aan hun behoeften en verzoeken, in volledige institutionele onafhankelijkheid.
 • Het fysiek begeleiden van mensen naar (en binnen) diensten.
 • Bemiddeling.
 • Een ondersteunende rol spelen bij de diensten die de betrokken personen ontvangen.
 • Aan elke situatie aangepaste psychosociale ondersteuning bieden met het oog op een betere sociale integratie.
 • Organiseren van overleg en zorgcoördinatie.
 • Voorkomen dat mensen terug op straat terecht komen.

 

 1. Tegenover het team:
 • Inzichten verschaffen omtrent de ervaringen van straat- en metrobewoners.
 • Deskundigheid en kennis bijdragen.
 • Deelnemen aan de algemene begeleiding van mensen.
 • Werk in duo teams indien nodig.
 • Deelnemen aan de opbouw van het project, de methodologie en zijn hulpmiddelen.
 • Deelnemen aan specifieke acties van het project: zoeken naar innovatieve manieren om met straatbewoners in de samenleving om te gaan, opzetten en uitvoeren van acties en bewustmakingscampagnes, opzetten en geven van trainingen of leiden van bewustmaking momenten in focusgroepen over het thema "dakloosheid" voor professionals die in contact staan met straatbewoners maar hier niet voor opgeleid zijn.
 • Deelnemen aan teamvergaderingen en driemaandelijkse Metro-Verbindingen teamvergadering
 • Deelnemen aan de opstelling van het activiteitenverslag (reflectie / opstelling / statistieken) 
 • Activiteiten, contacten en interventies vastleggen in het logboek
 • Een sociaal dossier aanmaken om te zorgen voor een passende follow-up van de begeleide personen
 • Zich blijven ontwikkelen door het volgen van passende opleidingen en door deel te nemen aan reflectiemomenten of aan operationele evaluaties.

 

 1. Tegenover de buitenwereld:
 • Het opzetten van netwerken met instellingen die relevant zijn voor de behoeften van de begunstigden van het project.
 • Het project Metro-Verbindingen en de activiteiten van DIOGENES naar buiten toe vertegenwoordigen.
 • Informatie verstrekken over de situatie op straat, met inachtneming van het beroepsgeheim en in het strikte belang van de bewoners van de straat, om reizigers en voorbijgangers in staat te stellen deze beter te begrijpen.
 • Het verstrekken van informatie over de situatie op straat, met inachtneming van het beroepsgeheim en in het strikte belang van de mensen die op straat leven, teneinde de actoren van de openbare vervoersmaatschappijen, alsmede de instellingen van de betrokken sectoren en overheidsinstanties in staat te stellen hun diensten en beleid te verbeteren en aan te passen.
 • Zich verdiepen in het sociale weefsel van Brussel, de civiele maatschappij, burgerplatforms, religieuze gemeenschappen, winkeliers, enz.
 • Het opzetten van zorgplatforms door mensen (werknemers, handelaars, reizigers, burgers, ...) te betrekken bij de context van de dakloze.
 • Deelnemen aan (maandelijkse) overlegvergaderingen met de MIVB/SNCB  
 • Luisteren, ondersteunen, bewustmaken en opleiden van het MIVB-personeel
 • Opvolging van signalen over moeilijke situaties van openbare vervoersmaatschappijen, burgers, reizigers en handelaars in de semi-publieke ruimte.

Uw gereedschap

 • Klinisch werk
 • De methodologieën: Presentie, Bemoeizorg, Motiverende Gespreksvoering en Self Determination Theory.
 • Harm reduction
 • Rehabilitatie
 • Kennis van de Brusselse sociale kaart (dakloze sektor, bestaansonzekerheid, gezondheid, geestelijke gezondheid, drugsverslaving, rechtsbijstand, huisvesting, invaliditeit, enz.)
 • Het werk in netwerken

 Uw waarden

 • Niet-oordelen
 • Niet-voorwaardelijkheid van hulp en zorg
 • Keuzevrijheid voor de mensen
 • Mensheid
 • Respect voor mensen, collega's en zichzelf

Uw profiel

 • Betrokkenheid, moed, geduld en doorzettingsvermogen
 • Aanpassingsvermogen, vermogen om verrast en verbaasd te zijn
 • Creativiteit
 • Vermogen om zelfstandig en in teamverband te werken
 • Belangstelling voor het doelpubliek en de problemen van de Brusselse metropool
 • Troeven: tweetaligheid, rijbewijs B, praktijkervaring, kennis van geestelijke gezondheid en verslavingsproblematieken.

Ons aanbod

 • Contract van bepaalde duur tot 31/12/2022 met mogelijkheid tot verlenging
 • Half- of voltijds rooster: overeen te komen
 • Bezoldiging volgens de schaal en de voorwaarden van het paritair comité 330.02 (Bachelor)
 • Openbaar woon-werkvervoer: 100% terugbetaald
 • Startdatum: zo snel mogelijk

Hoe solliciteren

Stuur uw CV en sollicitatiebrief ten laatste op 1 juni 2022 naar rh@diogenes.brussels met de vermelding "Sollicitatie METRO-Verbindingen" in de titel van de e-mail.

De sollicitatiegesprekken vinden plaats in de week van 6 of 13 juni 2022.

Omwille van interne organisatie zullen wij alleen contact opnemen met de kandidaten die voor de volgende selectiefase geselecteerd worden.

 

Contact en vragen: rh@diogenes.brussels

Vacature toevoegen

Voeg hier je vacature toe.  Onze databank is vrij beschikbaar voor de hele social profit. Na controle van de vacature, plaatsen wij ze online. 

Vacatures