STRAATHOEKWERKER - Project « Ondersteuning bij Woonst »

DIOGENES
Reageren tot:
Sector:
Wonen
Werkregime:
Deeltijds
Provincie:
Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Adres:
Ninoofseplein, 10, 1000 Brussel
Functie:
Begeleider

Beschrijving

Vzw DIOGENES werft een STRAATHOEKWERKER aan voor zijn project « Ondersteuning bij Woonst »

Vervangingsovereenkomst van onbepaalde duur - Halftijds

 

Sinds 1995 begeleidt de vzw DIOGENES daklozen in het Brusselse Gewest door een brug te slaan tussen de straat en de rest van de samenleving.

In de loop der jaren heeft de vereniging, door projecten en ervaringen, haar deskundigheid ontwikkeld om daklozen in staat te stellen hun sociale banden te herstellen en, voor diegenen die daarom vragen, een oplossing te vinden om de straat te verlaten.

Functiebeschrijving

De straathoekwerker van het project "Ondersteuning bij Woonst - Rechtstreekse toegang van de straat tot huisvesting" heeft tot taak daklozen te begeleiden tijdens hun parcours in de marginaliteit, uitsluitend op hun woonplek, met respect voor hun verzoeken, met het doel sociale banden, sociale integratie en sociale rehabilitatie tot stand te brengen. 

De begeleiding is globaal en heeft betrekking op alle aspecten van het leven van de betrokkene, met bijzondere aandacht voor de  toegang tot en het behoud van huisvesting. De begeleiding begint zodra de persoon op straat staat en duurt zo lang als nodig is.

In zijn/haar actie gericht op het herstel van de persoon, zorgt de straathoekwerker voor het aanwenden van adequate institutionele middelen, zowel gespecialiseerde als algemene, in alle sectoren. Hij/zij zet hulp- en zorgnetwerken rond de persoon op, neemt eraan deel en/of coördineert deze, en zorgt ervoor dat de persoon een centrale plaats krijgt.

De straathoekwerker van het project "Ondersteuning bij Woonst - Rechtstreekse toegang van de straat tot huisvesting" is ondergeschikt aan de directeur van de vzw DIOGENES en voert zijn/haar taken autonoom en in teamverband uit, onder rechtstreeks toezicht van deze laatste.

Uw taken

 • Begeleiden van mensen in hun herstelproces en hen helpen een antwoord te vinden op hun vragen en behoeften
 • Helpen bij het creëren van een zorgnetwerk rond de persoon, met respect voor zijn wensen en beroepsgeheim
 • Daklozen begeleiden tijdens hun zoektocht naar huisvesting
 • Mensen in staat te stellen om betrokken te raken bij hun huisvesting en hun buurt
 • Het ontwikkelen van competenties om linken te leggen met de buurt om hun    huisvesting te behouden en sociale en financiële problemen op te lossen
 • In contact komen met straatbewoners en een vertrouwensrelaties opbouwen
 • Een band creëren en onderhouden
 • Straatbewoners een onvoorwaardelijk luisterend oor bieden met respect voor hun manier van leven en hun waarden
 • Situaties analyseren en integratietrajecten plannen
 • Een veranderingsdynamiek creëren en versterken die rekening houdt met hun eisen en behoeften, hun verhouding tot de tijd, hun ritme en hun doelen
 • Daklozen informeren over hun rechten, plichten en bestaande diensten
 • De daklozen in staat stellen zo goed mogelijk gebruik te maken van de bestaande diensten, teneinde hun levensomstandigheden, gezondheid, psychologische toestand, sociale en administratieve situatie en sociale betrekkingen te verbeteren.
 • Ervoor zorgen dat deze mensen zich in alle institutionele onafhankelijkheid kunnen oriënteren op de diensten die het best aan hun behoeften en verzoeken zijn aangepast
 • Mensen fysiek begeleiden naar (en binnen) diensten
 • Bemiddelen
 • Informatie verstrekken over de situatie op straat, met inachtneming van het beroepsgeheim en in het strikte belang van de straatbewoners, om de betrokken burgers in staat te stellen deze beter te begrijpen
 • Het verstrekken van informatie over de situatie op straat, met inachtneming van het beroepsgeheim en in het strikte belang van de straatbewoners, om de instellingen van de sector en aanverwante sectoren, alsmede de betrokken overheidsinstanties in staat te stellen hun diensten en beleid te verbeteren en aan te passen
 • Het verbeteren van de toestand van precaire woningen door zorg voor de huurders en bewustmaking van de eigenaars

Gereedschap

 • Klinisch werk
 • Methodologieën: Presentie, Bemoeizorg, Motivational Interviewing en Self Determination Theory
 • Risicovermindering
 • Herstel

Uw waarden : respect, tolerantie, onvoorwaardelijkheid, vrijheid, humanisme.

Uw profiel

 • Betrokkenheid, moed, geduld en doorzettingsvermogen
 • Aanpassingsvermogen, vermogen om verrast te worden
 • Creativiteit
 • Vermogen om zelfstandig en in teamverband te werken
 • Belangstelling voor het doelpubliek en de problemen van de Brusselse metropool
 • Troeven: tweetaligheid; rijbewijs B; praktijkervaring; kennis van geestelijke gezondheid en verslavingsproblematieken.

Ons aanbod

 • Vervangingsovereenkomst van onbepaalde duur
 • Halftijds rooster overeen te komen
 • Bezoldiging volgens de schaal en de voorwaarden van het paritair comité 330.02 (niveau gegradueerde)
 • Openbaar woon-werkvervoer: 100% terugbetaald
 • Startdatum: zo snel mogelijk

Hoe solliciteren

Stuur uw CV en sollicitatiebrief ten laatste op 17 juli 2022 naar rh@diogenes.brussels met de vermelding "Sollicitatie Straathoekwerker" in de titel van de e-mail.

De sollicitatiegesprekken vinden plaats in de week van 18 juli 2022.

Omwille van interne organisatie zullen wij alleen contact opnemen met de kandidaten die voor de volgende selectiefase geselecteerd worden.

Vacature toevoegen

Voeg hier je vacature toe.  Onze databank is vrij beschikbaar voor de hele social profit. Na controle van de vacature, plaatsen wij ze online. 

Vacatures