Woonbegeleider Housing First / Ambulant Woonbegeleider

Caw de kempen 2440 Geel
Reageren tot:
Sector:
Welzijn
Werkregime:
Deeltijds
Contract:
Tijdelijk
Provincie:
Antwerpen
Adres:
Diestseweg 144 bus 1, 2440 Geel
Functie:
Hulpverlener

Beschrijving

Taken Ambulant Woonbegeleider

✔ Je biedt een integrale woonbegeleiding aan cliëntsystemen op alle levensdomeinen om op deze manier een integratie in het woon- werk- en leefmilieu te bevorderen.
✔ Je werkt integraal en aanklampend, rekening houdend met het tempo van het cliëntsysteem.
✔ Je ondersteunt en leert woonvaardigheden aan.
✔ Je reikt financiële hulpverlening aan: budgetbegeleiding en -beheer, schuldbemiddeling.
✔ Je vervult de rol van casemanager en verwijst de cliënt indien nodig door naar andere gespecialiseerde diensten.
✔ Je bouwt gedurende de begeleiding een netwerk, professioneel en persoonlijk, rond de cliënt. De begeleiding is beperkt in tijd.
✔ Je gaat op huisbezoek. Deze zijn essentieel en drempelverlagend. Je maakt direct observeerbare zaken gemakkelijk bespreekbaar.
✔ Je zet in op preventie door nauwgezette opvolging en inhoudelijke begeleiding, zo vermijd je escalatie van problemen.
 

Wie ben je?
✔ Je hebt een Bachelor of Master in een menswetenschappelijke richting of je hebt ervaring in het werken met de doelgroep van het CAW en/of doelgroep die kampt met psychisch onwelzijn. Een diploma psychiatrisch verpleegkundige is een grote plus.
✔ Je kan je expertise rond geestelijke gezondheidszorg binnenbrengen in het team.
✔ Je gelooft in de principes van Housing First.
✔ Je kan projectmatig werken en hebt zin om outreachend aan de slag te gaan.
✔ Je kan coördineren en zelfstandig werken en bent een geboren netwerker.
✔ Je hebt interesse om te werken met dak- en thuislozen (ook in crisis) en hun context, zowel procesmatig als directief. Je hebt zicht op uitsluitingssystemen die dak- en thuisloosheid bevorderen en gaat krachtgericht aan de slag.
✔ Ervaring in het werkveld, ervaring met verslaving en/of psychiatrische problematieken strekt tot aanbeveling.
✔ Je respecteert de bestaande visie en werkingsprincipes (o.a. aanklampend en meerzijdig partijdig werken) van het CAW.
✔ Je hebt inzicht in je eigen mogelijkheden en beperkingen: je bent bereid tot reflectie en zelfkritiek.
✔ Je bent stressbestendig: tijdsdruk, onzekerheid en groot emotioneel appel van de doelgroep kunnen dragen en hanteren
✔ Je spreekt voldoende Nederlands. Dit houdt in dat je informatie in het Nederlands kan begrijpen en verwerken en dat je de hulpvragen van het doelpubliek vlot kan beantwoorden.

✔ Kennis van andere talen is een groot pluspunt. Benoem deze zeker in je motivatie.
✔ Interculturele ervaring is een absoluut pluspunt.

Wat mag je verwachten?
✔ Wij bieden een contract van vervangingscontract, 80% jobtime. Je wordt verloond volgens de geldende barema’s van PC319.01 (B1c). De bruto startwedde bedraagt 2.717,81 euro per maand voor 100% jobtime zonder baremieke anciënniteit.
✔ Wij stimuleren het gebruik van fiets en/of openbaar vervoer voor woon-werkverkeer en dienstverplaatsingen door o.a. een fietsvergoeding.
✔ Startdatum is in overleg te bepalen, liefst zo snel mogelijk.
✔ Voor de functie ambulant woonbegeleider heb je twee standplaatsen: Geel en Turnhout. Voor het project Housing First ben je werkzaam in gans het arrondissement Turnhout.

Hoe solliciteren

Zin om te werken bij een evoluerende organisatie die het welzijn van mensen wil bevorderen? Vul dan het invulformulier op deze website in.
✔ We verwachten je kandidatuur ten laatste op zondag 4 december 2022.
✔ Uit de ontvangen kandidaturen maken we een preselectie.
✔ Weerhouden kandidaten worden uitgenodigd voor een sollicitatiegesprek.

Wil je meer weten over CAW De Kempen, surf dan naar www.caw.be en selecteer regio De Kempen. Voor informatie over deze vacature kan je contact opnemen met directielid Jos Bortels via jos.bortels@cawdekempen.be of 0478/32 95 73.

Voor vragen over de procedure kan je terecht bij personeelswerker Lies Lavrysen via lies.lavrysen@cawdekempen.be of 0493/09 68 44.

Wij selecteren op basis van kennis, ervaring en diversiteit. We streven naar samenstellingen in teams gebaseerd op de maatschappelijke realiteit en interculturaliteit.

Word lid van SOM

  • Vertegenwoordiging door een erkende werkgeversorganisatie
  • Consulteer gratis onze helpdesk
  • Geniet van advies en ondersteuning op maat
  • Zet mee in op sociaal ondernemerschap
Lid worden