Huidige vaccinatiestrategie vat diversiteit van de welzijnssector niet

Standpunt
vaccinatie
FacebookFacebookFacebook

SOM stelt vast dat er van alles misloopt in het opzetten en uitrollen van de vaccinatiestrategie voor de zorg- en welzijnssectoren. Er is een gebrek aan transparantie en duidelijkheid waardoor heel wat organisaties nog steeds niet weten of en wanneer ze in de eerste fase aan de beurt komen. De diversiteit van onze sectoren wordt momenteel nog te weinig meegenomen, waardoor een copy-paste dreigt van de strategie die werd uitgerold voor de woonzorgcentra. Zo'n blinde kopie houdt geen rekening met de complexiteit van het huidige zorg- en welzijnslandschap en zal tot gevolg hebben dat de meest kwetsbaren door de mazen van het net glippen. En is het uiteindelijk niet de bedoeling dat we de meest kwetsbare mensen zo snel mogelijk vaccineren?

Residentiële settings

Momenteel krijgen we verschillende signalen binnen over de strategie voor de sector personen met een handicap. De eerste vaccinatieronde voor de sector gaat binnenkort van start en op de valreep werd er beslist om alleen de residentiële werkingen van organisaties mee te nemen. Het personeel en de gebruikers binnen de dagondersteuning en de diensten voor zelfstandig wonen worden met andere woorden uitgesloten van deze fase. We vinden dat niet alleen onbegrijpelijk op logistiek vlak: organisaties zien zich nu verplicht om hun werking en personeel in twee te splitsen, ook op ethisch vlak kan je deze keuze moeilijk verdedigen: medewerkers en gebruikers uit beide werkingen lopen evenveel risico op een COVID-19-besmetting en bovendien dreig je de groep niet-residentiële gebruikers in een latere fase te missen, omdat ze niet in hun vertrouwde context gevaccineerd kunnen worden.

Daarnaast worden in de residentiële settings vrijwilligers met essentiële zorgtaken en mantelzorgers uitgesloten van de vaccinatie. We betreuren deze beslissing, omdat de vrijwilligers evenveel contact hebben met gebruikers en cliënten als hun betaalde collega's.

Mobiel/ambulant personeel in alle zorg-en welzijnssectoren

Ook het personeel dat actief is in mobiel/ambulante werkingen zit met veel vragen. De recent gepubliceerde beroepenlijst van personeel dat in fase 1a aan bod zal komen, roept helaas meer vragen dan antwoorden op. Organisaties kunnen zich niet vinden in de vage omschrijvingen van de beroepsgroepen, met als gevolg dat ze nog steeds niet weten wanneer ze aan bod zullen komen. Een ander probleem is dat er beroepen ontbreken in de lijst, die volgens ons wel degelijk meegenomen moeten worden. Zo zijn kinderbegeleiders binnen de sector kinderopvang niet te bespeuren en dat terwijl ze tijdens de hele crisis open bleven om de opvang en zorg van baby's, peuters en kinderen te garanderen. SOM blijft ijveren voor meer transparantie. We willen snel meer duidelijkheid over de timing en uitrol van de vaccinatiestrategie en dat voor iedereen die actief is binnen de zorg- en welzijnssectoren. 

Word lid van SOM

  • Vertegenwoordiging door een erkende werkgeversorganisatie
  • Consulteer gratis onze helpdesk
  • Geniet van advies en ondersteuning op maat
  • Zet mee in op sociaal ondernemerschap
Lid worden