Login

Barema's

Aangemelde leden kunnen de loonbarema’s en gedetailleerde kostprijsberekening raadplegen.

SOM biedt u hier de correcte loonbarema's van verscheidene socialprofitsectoren. De barema's zijn steeds up-to-date en de indexaanpassingen worden direct in de loongegevens verwerkt.

Door op onderstaande linken te klikken, krijgt u toegang tot de loonbarema's van het 

 • Paritair Subcomité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en -diensten van de Vlaamse Gemeenschap (319.01)
 • Paritair Subcomité voor de Vlaamse sector van de beschutte werkplaatsen, de sociale werkplaatsen en de maatwerkbedrijven (327.01) - sociale werkplaatsen (327.01):
 • omkaderingspersoneel: loonbarema's van toepassing vanaf 1 oktober 2018
  omkaderingspersoneelloonbarema's van toepassing vanaf 1 april 2020
 • doelgroepwerknemersloonbarema's van toepassing vanaf 1 maart 2020
   
 • Paritair Comité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten (330)
  • diensten voor thuisverpleging, revalidatiecentra, initiatieven voor beschut wonen, wijkgezondheidscentra, privé-ziekenhuizen, psychiatrische verzorgingstehuizen, forensisch psychiatrische centra en andere federale en geregionaliseerde gezondheidssectoren
   loonbarema's van toepassing vanaf 1 maart 2020 en dit voor de werknemers die NIET onder de toepassing van de functieclassificatie (IFIC) vallen
  • federale en geregionaliseerde gezondheidssectoren (zoals onder meer diensten voor thuisverpleging, revalidatiecentra, wijkgezondheidscentra, ouderenzorg, abortuscentra, forensisch psychiatrische centra), voor de werknemers die WEL direct onder de toepassing van IFIC barema fase 1 vallen: u vindt via deze link alle informatie betreffende de indexatie van de IFIC-tools met ingang van 1 maart 2020
  • externe diensten voor preventie en bescherming op het werk: loonbarema's van toepassing vanaf 1 maart 2020
  • residuaire sectoren (sectoren waarvoor geen specifieke loonCAO werd afgesloten): loonbarema's van toepassing vanaf 1 maart 2020
    
 • Paritair Comité voor de Vlaamse welzijns- en gezondheidssector (331):
  • kinderopvang trap 2Aloonbarema's van toepassing vanaf 1 oktober 2018 (1 oktober 2019 voor wat betreft de eindejaarspremie en barema MV1bis)
   kinderopvang trap 2Aloonbarema's van toepassing vanaf 1 april 2020
  • kinderopvang trap 2B: loonbarema's van toepassing vanaf 1 december 2018 (met aangepast barema MV1bis m.i.v. 01/10/2019).
   kinderopvang trap 2Bloonbarema's van toepassing vanaf 1 juli 2020 
  • kinderopvang trap 1: loonbarema's van toepassing vanaf 1 maart 2020
  • gezondheidspromotie en preventie, vertrouwenscentra kindermishandeling en tele-onthaal: loonbarema's van toepassing vanaf 1 oktober 2018
   gezondheidspromotie en preventie, vertrouwenscentra kindermishandeling en tele-onthaalloonbarema's van toepassing vanaf 1 april 2020

De forfaitaire kilometervergoeding voor dienstverplaatsingen bedraagt 0,3653 euro tijdens de periode van 1 juli 2019 tot 30 juni 2020.

De forfaitaire kilometervergoeding voor dienstverplaatsingen bedraagt 0,3542 euro tijdens de periode van 1 juli 2020 tot 30 juni 2021.

Ingelogde leden zien hier links naar de loonbarema’s en gedetailleerde kostprijsberekening.